201302.27
0

İcra ve İflas Kanunu’ndaki Değişiklikler

352 sayılı yasa ile 2004 sayılı İİK’da yapılan değişiklikler kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, 89 uncu maddenin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecekti. 6352 sayılı kanun 5 Temmuz…

201302.24
1

Hesap Hatası Kazanılmış Hak Olmaz

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Tarih:2012 Esas No:2012/3346  Karar No:2012/22343 Kaynak:Dava Dosyası İlgili Maddeler:TCK 89/1, 2-b, 62 İlgili Kavramlar:HESAP HATASI KAZANILMIŞ HAK OLMAZ MAHKEMECE; 1-Sanığın eylemine uyan TCK’nun 89/1 maddesi gereğince sanığın 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2-TCK’nun 89/2-b maddesi gereğince cezası yarı oranında artırılarak 4 AY 15 GÜN hapis cezası cezalandırılmasına, 3-TCK 62/1 maddesi gereğince cezası 1/6…

201302.22
0

6385 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlandı.

6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi Gazetede yayınlandı. Yayınlanan Kanun İçeriğini, bilgisayarınıza “word” belgesi formatında indirmek için tıklayınız. kaynak: adaletbiz.com