201303.18
0

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi

Türk Patent Enstitüsünce hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye sevk edildi.

Kanun Tasarısı, ülkemizdeki sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile getirilen yeniliklere uyumunu sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunlara…

201303.03
0

Danıştay’dan Emsal ‘’Aile Konutu Şerhi’’ Kararı

İzmir’de bir vatandaş, karısının maliki olduğu taşınmazın tapu kaydına ”aile konutu şerhi” konulması istemiyle başvuru yaptı ancak  istemi reddedildi. Davacı koca, isteminin reddine ilişkin işlemlerin dayanağı Tapu Sicil Tüzüğü‘nün 57. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile Aile Konutu Şerhi Genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi ”aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu…