201303.18
0

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi

Türk Patent Enstitüsünce hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye sevk edildi.

Kanun Tasarısı, ülkemizdeki sınai mülkiyet mevzuatının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile getirilen yeniliklere uyumunu sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunlara…

201303.12
6
Having extended original Wordpress functionality, we created an all-in-one tool for website management.
cmsmasters
201303.07
4

Audio Post Format

Easily post your audio files of any format. Media used in demo: © 2003 Miaow / Arnaud Laflaquiere – MiaowMusic.com

201303.06
6

Keep Calm and Contact a Lawyer

201303.05
9

[Link] Download Increase!

- themeforest.net/user/cmsmasters/portfolio?page=1&ref=cmsmasters -

See our works on Themeforest

201303.04
1
Creating Lawbusiness we were keen to make a tool, sophisticated enough to satisfy the most demanding professional, and easy enough to be used by an amateur.
Cmsmasters
201303.03
0

Danıştay’dan Emsal ‘’Aile Konutu Şerhi’’ Kararı

İzmir’de bir vatandaş, karısının maliki olduğu taşınmazın tapu kaydına ”aile konutu şerhi” konulması istemiyle başvuru yaptı ancak  istemi reddedildi. Davacı koca, isteminin reddine ilişkin işlemlerin dayanağı Tapu Sicil Tüzüğü‘nün 57. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile Aile Konutu Şerhi Genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi ”aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu…