201809.12
2

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYI VE ARSA PAYI DÜZELTİM DAVASI

Arsa payı tanım olarak kat irtifakı ve mülkiyeti tapularında her bağımsız bölüm için sahibinin ana taşınmaz üzerinde ki payını ifade eder. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tapuları özellikle çok katlı binaların ortaya çıkmasıyla ortaya çıkmış paylı mülkiyetinin özel bir türüdür. Kat irtifakı ve mülkiyeti tapusunda her kat malikinin kendi bağımsız bölümü için bir arsa payı…

201604.26
0

İzmir Ekonomi Üniversitesi – Seminer – 26.04.2016

“MARKA, PATENT, ENDÜSTRİYEL TASARIM ve İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARINDA YASAL HAKLAR” İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulubü’ne başarılı organizasyonları için çok teşekkür ediyoruz.

201510.19
0

T.P.E. Yen. İnc. ve Değ. Krl. Yön. Resmi Gazetede Yayımlandı

16 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29504 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden:TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli Yeniden İnceleme ve Değerlendirme…