201809.12
2

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ARSA PAYI VE ARSA PAYI DÜZELTİM DAVASI

Arsa payı tanım olarak kat irtifakı ve mülkiyeti tapularında her bağımsız bölüm için sahibinin ana taşınmaz üzerinde ki payını ifade eder. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tapuları özellikle çok katlı binaların ortaya çıkmasıyla ortaya çıkmış paylı mülkiyetinin özel bir türüdür. Kat irtifakı ve mülkiyeti tapusunda her kat malikinin kendi bağımsız bölümü için bir arsa payı…

201510.05
1

Haz Grup Bülten (Sayı:4)

Mart – Nisan 2012 Makalenin Yazarı: Avukat Hayriye Değirmenci Makalenin Konusu: Yapı İşlerinde Kişisel Koruyucu Donanımların Önemi

201510.04
0

Haz Grup Bülten (Sayı:3)

Ocak – Şubat 2012 Makalenin Yazarı: Avukat Hayriye Değirmenci Makalenin Konusu: İş Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler Daha büyük boyutta görüntülemek için lütfen görsellerin üzerine tıklayın.

201510.03
0

Haz Grup Bülten (Sayı:2)

Aralık 2011 Makalenin Yazarı: Avukat Hayriye Değirmenci Makalenin Konusu: İş Sağlığı ve Güvenliği Nezdinde Kişisel Koruyucu Malzemeleri Kullanmanın Dönemi

201510.02
1

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri 1. Genel Olarak İş Hukuku’nda iş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması esas olup belirli süreli iş sözleşmeleri istisnai nitelikte sayılmaktadır. Bu nedenle belirli koşulların mevcut olması halinde iş sözleşmeleri belirli süreli olarak yapılabilecektir.Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin esaslarını 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesi belirlemiştir.Buna göre; “İş ilişkisinin bir süreye bağlı…

201510.01
1

İş Kanunu Kapsamında İş Kazalarının İşveren Açısından Sonuçları

İş Kanunu Kapsamında İş Kazalarının İşveren Açısından Sonuçları İş kazasında işverenin sorumluluğu Kanun, Doktrin ve Yargıtay kararları ışığında incelemede bulunulacaktır. İş kazalarının sıkça karşılaşıldığı ülkemizde iş kazaları bazen işçinin/ işverenin kusuru ile bazen de elde olmayan sebeplerle çoğu zaman ihmalkâr bir davranıştan ötürü meydana gelmektedir. 5510 Sayılı Kanunu’ nun 21. Maddesi iş kazalarında ve meslek…