Avukat – Marka ve Patent Vekili – Bilirkişi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında dereceyle mezun olduktan sonra  serbest avukatlık yapmaya başlayan ve Değirmenci Hukuk Bürosu’nu kuran Hayriye Değirmenci Yadel Tüketici Hukuku, Haksız Rekabet, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Fikri Sınai Haklar Hukuku konularında çalışmalar yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hayriye Değirmenci Yadel’nin  “Çekin Asli ve İhtiyari Unsurları” ve  “Kooperatif Ortaklığından Çıkma ve Çıkarılma” konulu makalesi, Borçlar Hukuku  alanında çalışmaları ve “Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri” konulu tez çalışması bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret dalında eğitim alan ve çalışmalarını Dış Ticaret işlemleri konusunda devam ettiren  Av. Hayriye Değirmenci Yadel,  York Trade Dış Ticaret Enstitüsünde “Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması ve Ticari Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları” konularında eğitim ve seminerler vermiştir.

Ardından Ceylan Açık Öğretim Eğitim Merkezinde  İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerine Hukuk Başlangıcı, Ticaret Hukuku,  İş Hukuku, İdare Hukuku, Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler konularında  eğitim ve seminerler vermiştir.

2008 yılı Mayıs ayında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından  onaylı sertifikalı eğitimler kapsamında düzenlenen “Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım” konulu eğitim programına katılarak seminer veren Hayriye Değirmenci,  02.04.2009 tarihinde İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezinde  “Marka Hukuku Uygulaması” konulu  seminer  vermiştir.

Tüketici akademisi tarafından Çırağan Sarayı’nda 31.05.2009 tarihinde düzenlenen 1.Uluslararası AB Kalite Zirvesi’nde yapılan sempozyuma katılan Hayriye Değirmenci Yadel, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde marka ve patentin önemi, tescil süreci, fikri-sınai haklarla ilgili yapılan yasa değişiklikleri, marka-patent haklarına aykırı davranış halinde bu durumun hukuki yaptırımları gibi konularda tecrübelerini Avrupa Birliği Kalite Zirvesi katılımcıları ile paylaşmıştır..

12.03.2010 tarihinde Ekonomi Üniversitesi’nde “Marka, Patent ve Kalite” konulu sempozyuma katılarak tecrübelerini paylaşan Hayriye Değirmenci Yadel, 15 Mart 2010’da Dünya Tüketici Hakları günü sebebiyle Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen 23. Uluslararası Tüketici Zirvesi içerisinde yer alan 2010 Tüketici Konferansı’nda   tüketici hakları  ile ilgili ve  markalaşmanın önemi konusunda deneyim ve düşüncelerini  paylaşmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde Efes Rotaract Kulubü ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Kulubü’nün 23.02.2011 tarihinde  ortak düzenlemiş olduğu “Marka Patentin Önemi” konulu sektör semineri yine Hayriye Değirmenci Yadel’nin konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirilmiştir

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde de  fikri sınai haklar ve önemi konusunda sunum yapmış olan Hayriye Değirmenci Yadel, kurumsal pek çok şirket ve kuruluşa ve üniversitelere yönelik olarak  fikri ve sınai hakların korunması konusunda danışmanlık hizmeti ve eğitim hizmeti vermektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ”İşletme Mühendisliği” yüksek lisans programında öğretim görevlisi olarak çalışan Hayriye Değirmenci Yadel,  ”Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” isimli dersi vermektedir.

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından açılan marka & patent vekilliği  sınavını kazanarak resmi marka ve patent  vekili ünvanını almış olan Hayriye Değirmenci Yadel,  Değirmenci Marka Patent Limited Şirketinin kurucu ortaklarındandır. Bu sebeple de  marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve  coğrafi işaretlerin  tescili konusunda da  danışmanlık ve vekillik görevini üstlenmiştir.

Hukukçu  Bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından  yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda  başarılı olan Hayriye Değirmenci Yadel, Arabulucular siciline kaydolarak Arabuluculuk yetkisini almıştır.

İzmir Arabulucular Derneği kurucu Yönetim Kurulu üyesidir.

Adalet Bakanlığı tarafından verilen Noterlik Belgesine sahip olan Hayriye Değirmenci Yadel, tüketici hukuku,  fikri – sınai ve fikri mülkiyet hakları hukuku ile  şirketler hukuku, aile hukuku ve  iş hukuku  konularında halen çalışmalarına devam etmektedir.

DEĞİRMENCİ HUKUK BÜROSU

ofis cep tel0.532 611 60 35
e-mailhayriye@degirmenci.av.tr
e-mailinfo@degirmenci.av.tr