ELEKTRİK PİYASASINDA SERBEST KULLANICI NE DEMEKTİR?

Serbest kullanıcı kavramı ülkemize ilk defa Elektrik Piyasası Kanunu ile girmiştir. Yönetmelikteki tanıma göre serbest kullanıcı, “Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan” ve “tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişi”dir. Burada kurul olarak kastedilen EPDK’dır. Buna göre EPDK her yıl için ayrı hesaplamalar yapar ve belirli bir kWh’ın üstünde elektrik enerjisi kullanan kişiler serbest kullanıcı sıfatına haiz olur. Bu miktar 2020 yılı için 1400 kWh, 2021 yılı için 1200 kWh, 2022 yılı için 1100 kWh ve 2023 yılı için 1000 kWh olarak hesaplanmıştır. Yıllık 1000 kWh ise ortalama aylık 72 TL ve üzerinde bir elektrik faturasına tekabül etmektedir. Yani ortalama 72 TL üzerinde elektrik enerjisi harcayan evler, oteller, siteler, büfeler, tesisler gibi pek çok küçük ve büyük ölçekli işletmeler elektrik tedarikçilerini kendileri seçerek daha ucuza elektrik kullanma imkanına sahip olurlar. Yıllık 1000 kWh’ın üstünde elektrik enerjisi kullanan gerçek veya tüzel kişilerin serbest kullanıcı olabilmeleri için EPDK tarafından lisans almış tedarik şirketlerinden biriyle ikili anlaşma imzalaması gerekir. Yapılan anlaşma belirsiz süreli veya bir yıldan daha uzun süreli ise kullanıcı gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı ile tedarikçi arasında uyuşmazlıklarda ise parasal sınırlar çerçevesinde tüketici hakem heyeti, parasal sınırı aşan hallerde ise tüketici mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise bu yetki asliye hukuk mahkemelerindedir.

Av. Halis AKAN