Hakkımızda

Yerli ve  yabancı gerçek ve tüzel kişilere dava takiplerinin yanı sıra hukuki danışmanlık hizmeti, Türk Hukuku ve diğer ülke hukukları ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanlarda hizmet vermektedir.