İcra ve İflas Kanunu’ndaki Değişiklikler

352 sayılı yasa ile 2004 sayılı İİK’da yapılan değişiklikler kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, 89 uncu maddenin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecekti.

6352 sayılı kanun 5 Temmuz 2012 tarihinde resmi gazetede yayınladı. Kanun esas olarak bu tarihte yürürlüğe girerken “kanunun 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,” yürürlüğe gircekti.

Paralar ilgilisinin banka hesabına yatacak

İİK’ya eklenen 9. madde kanunun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecekti. Bu süre 05 Ocak 2013 tarihine denk gelmektedir. Bu tarihten sonra İcra Dairesinin banka hesabına yatacak paralar 3 gün içerisinde ilgilisinin banka hesabına aktarılacaktır.

Geçici 9. maddenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgililer banka hesap numaralarını icraya bildirmek zorundalar.

5 Ocak 2013 tarihinden itibaren yediemin depoları yeni yasaya tabi olacaktır.

Kaynak: adaletbiz.com