İnşaat Hukuku

Türk Hukuk Sisteminde, İnşaat Hukuku alanında özel bir yasa bulunmamakta ve inşaat hukukuna özgün sorunların çözümünde  Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan istisna Akdi (Eser Sözleşmesi) ’ne ilişkin hükümler uygulanmaktadır.Eser sözleşmeleri günlük yaşamamızda en çok uygulama alanı bulunan sözleşmelerden biridir. Eser sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren bir iş görme sözleşmesidir.
İş sahibi ve yüklenicinin edim borçlarının düzenlendiği Borçlar Kanunu’nda sözleşmenin sona erme halleri ve hükümleri de düzenlenmiştir.
İnşaat Sözleşmeleri yanısıra, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, hakediş hesaplamaları ve inşaat hukukuna giren diğer alanlarda Değirmenci Hukuk  bürosunun kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır.

Geri Dön