Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişilerin sağlıklarında elde etmiş oldukları veya herhangi bir suretle kendilerine intikal etmiş olan maddi ve manevi değer ve varlıkların, bu kişinin ölümü halinde akıbetini, kime intikal edeceğini ve intikal edecek kişilerin sahip olduğu hakları tanımlar.Miras Hukukunun hükümleri 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 495 ile 682. maddesi arasında düzenlenmiştir

Geri Dön