Sigorta Hukuku

Risklerle dolu sosyal ve ekonomik yaşamda bunlara karşı önlem alma zorunluluğu Sigorta Hukuku’nu geliştirmiştir. Sigorta, özel sigorta ve sosyal sigorta olmak üzere iki ana bölümden oluşur.
Sosyal sigortalar, genel (kamu) çıkarlarının korunması amacına yönelik, zorunlu ve kaynağını sözleşmeden değilde yasadan alır.Özel sigortalar ise, zarar sigortası ve meblağ sigortası olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.Zarar (tazminat) sigortaları., mal sigortaları ve mal varlığı sigortalarını kapsama alırken;meblağ sigortası ise can-hayat sigortalarını kapsamına alır.Türk Hukuku’nda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nde sigortaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu yönetmelik ile sigorta ile ilgili kuruluşların oluşturulması ve organize olması gibi sigortaya ilişkin durumlar düzenlenmiştir

Geri Dön