Tüketicinin Korunması Hukuku

Tüketicinin korunması hukuku, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile güvence altına alınmıştır. Kanunun amacı 1. maddede ifade edildiği üzere “Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir”

Tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri iki gruba ayırabiliriz.

Bunlardan ilki “tüketicinin bilinçlendirilmesi ve eğitimi yoluyla önleyici nitelikte koruma” diğeri ise “mağduriyet yaşayan tüketicinin satıcıya karşı başvurabileceği yaptırımı uygulamaya yönelik korumadır”.Bu yöntemlerin işlevsel şekilde kullanılabilmesi için, tüketicilerin aydınlatılması, bilinçlendirilmesi ve örgütlenmeleri konularına ağırlık verilmeli, tüketicileri koruma yollarına başvurmalarını sağlayıcı önlemler almalı ve bu başvuru yollarını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Değirmenci Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuku konusunda yaptığı  çalışmalar ile tüketici hukukunda ayrıntılı hukuki hizmetler sunmaktadır.

Geri Dön