Aile Hukuku

Aile Hukuku,01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun önemli bir bölümünde yer almakta olup kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.

Aile Hukukunda geçerli olan ilkeler; 

Birlik ilkesi

Zayıfların Korunması İlkesi

Devletin Müdahalesi İlkesi

Süreklilik İlkesi

Düzenleme Serbestisinin Bulunmaması İlkesi


Eşitlik İlkesi’dir.Nişanlanma, nişanlılığın sona ermesi ve bunun sonuçları, evlenmenin hukuki mahiyeti, genel hükümleri, mal rejimleri, boşanma sebepleri, boşanmanın hükümleri ve sonuçları,nafakalar, hısımlık ve soybağı hukuku, evlat edinme ilişkisi, velayet, vesayet aile hukukunun temel konularındandır.

Medeni Kanun, aile hukukunun gelişmesi ve aile hukukuna giren kurumların işlerlik kazanması için düzenlemeler getirmiş olup, bu düzenlemeler Türk Toplum yapısında bu kurumlara ışık tutmaktadır.

Geri Dön