Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, medeni hukukun “Borç İlişkileri”ni düzenleyen en geniş dalıdır. Borçlar Hukukunun konusunu, borç ilişkisinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturur.
Borçlar Hukukunun asli kaynaklarının başında 6098 sayılı “Borçlar Kanunu” gelmektedir. Borçlar Kanunu ise biçimsel açıdan Medeni Kanun’dan bağımsız bir Kanun olmakla birlikte, içerik bakımından Medeni Kanunu tamamlayan bir yasadır.
Özel hukukun önemli bir dalı olan Borçlar Hukuku alanında Değirmenci Hukuk Bürosu’nun ayrıntılı ve kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır.

Geri Dön