Dış Ticaret Hukuku

İthalat ve ihracat işlemleri Dış Ticaretin temel unsurları olup, Dış Ticaret Hukuku, “gerek uluslararası alım-satım işlemlerinden, teslim ve ödeme şekillerinden gerekse gümrük vergileri sebebiyle oluşabilen pek çok ihtilafları tespiti ile çözüm yollarını içeren bilim dalıdır.”Dış Ticaret Hukukunun işlevini yerine getirebilmesi için Dış Ticarette bulunan kurum ve mekanizmaların doğru yönde kullanılması ve tüm koşullarını içermesi gerekmektedir.Dış pazarlara açılırken şirketlerin karşılaştığı bir çok sorunu daha aza indirebilmek için esaslı unsurları olan uluslararası sözleşmelerin son derece bilinçli hazırlanması gerekmektedir.

Geri Dön