Hayriye DEĞİRMENCİ YADEL

Avukat – Arabulucu – Marka ve Patent Vekili – Bilirkişi – Öğretim Görevlisi – Hakem

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında dereceye girerek mezun olan Hayriye Değirmenci Yadel, serbest avukatlık yapmaya başlamış ve Değirmenci Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Tüketici Hukuku, Haksız Rekabet, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, Fikri Sınai Haklar Hukuku, İdare Hukuku konularında çalışmalar yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hayriye Değirmenci Yadel’nin “Çekin Asli ve İhtiyari Unsurları” ve “Kooperatif Ortaklığından Çıkma ve Çıkarılma” konulu makalesi, Borçlar Hukuku alanında çalışmaları ve “Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri” konulu onaylanmış tez çalışması bulunmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açılan marka & patent vekilliği sınavını kazanarak resmi marka ve patent vekili ünvanını almış olan Hayriye Değirmenci Yadel, Değirmenci Marka Patent Limited Şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Gerek hukukçu sıfatıyla, gerekse marka& patent vekili sıfatıyla uzun yıllardır Ticaret hukuku, Haksız Rekabet, Fikri ve Sınai haklar konusunda bilirkişilik yapmaktadır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan Hayriye Değirmenci Yadel, Arabulucular siciline kaydolarak 10 yıl önce Arabuluculuk yetkisini almıştır.

Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret dalında eğitim alan ve çalışmalarını Dış Ticaret işlemleri konusunda devam ettiren Av. Hayriye Değirmenci Yadel, York Trade Dış Ticaret Enstitüsünde “Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması ve Ticari Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları” konularında eğitim ve seminerler vermiştir.

Ardından Ceylan Açık Öğretim Eğitim Merkezinde İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerine Hukuk Başlangıcı, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler konularında eğitim ve seminerler vermiştir.

2008 yılı Mayıs ayında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından onaylı sertifikalı eğitimler kapsamında

düzenlenen “Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım” konulu eğitim programına katılarak seminer veren Hayriye Değirmenci Yadel02.04.2009 tarihinde İzmir

Barosu   Avukat   Hakları   Merkezinde   “Marka   Hukuku    Uygulaması” konulu seminer vermiştir.

Tüketici akademisi tarafından Çırağan Sarayı’nda 31.05.2009 tarihinde düzenlenen 1.Uluslararası AB Kalite Zirvesi’nde yapılan sempozyuma katılan Hayriye Değirmenci Yadel, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde marka ve patentin önemi, tescil süreci, fikri-sınai haklarla ilgili yapılan yasa değişiklikleri, marka- patent haklarına aykırı davranış halinde bu durumun hukuki yaptırımları gibi konularda tecrübelerini Avrupa Birliği Kalite Zirvesi katılımcıları ile paylaşmıştır.

12.03.2010 tarihinde Ekonomi Üniversitesi’nde “Marka, Patent ve Kalite” konulu sempozyuma katılarak tecrübelerini paylaşan Hayriye Değirmenci Yadel, 15 Mart 2010’da Dünya Tüketici Hakları günü sebebiyle Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen 23. Uluslararası Tüketici Zirvesi içerisinde yer alan 2010 Tüketici Konferansı’nda tüketici hakları ile ilgili ve markalaşmanın önemi konusunda deneyim ve düşüncelerini paylaşmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim görevlisi olarak lisans öğrencilerine “Marka ve Patent Hakları” konulu ders vermiş olan Hayriye Değirmenci Yadel, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakül uzun yıllar “İş Hukuku” ve “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” isimli dersleri vermiştir.

Kurumsal firmalar ve üniversitelerde ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku alanında eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

TBB Fikri Mülkiyet Hukukunda Uzman Arabulucu Eğitmeni olarak yetkisi

bulunan Hayriye Değirmenci Yadel  TBB Tahkim Merkezinde   Hakem

olarak görev almaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından verilen Noterlik Belgesine sahip olan Hayriye Değirmenci Yadel, tüketici hukuku, fikri – sınai ve fikri mülkiyet hakları hukuku ile İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku ve şirketler hukuku konularında halen çalışmalarına devam etmektedir.