İdare Hukuku

İdare Hukuku Kamu Hukuk-Özel Hukuk ayrımında Kamu hukuku bölümünde yer alan bir hukuk dalıdır.

İdare hukukuna has yargılama hukuku olan İdari Yargılama Hukuku ise Hukuk  Muhakemeleri Kanunu’ndan farklı ve bağımsız bir yargılama usulüdür.


İdari Yargılama Usulünün özellikleri şunlardır.,

**İdari yargıda yazılı yargılama usulünün uygulanması

**İncelemenin evrak üzerinden yapılması

**Kendiliğinden inceleme yöntemi uygulanması

İdari Yargılamada yer alan Yargı Kurumları İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemeleridir.
Değirmenci Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişilerin idari uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Geri Dön