İş Hukuku

İş (çalışma) ilişkilerini düzenleyen İş Hukuku, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlüktedir. Ferdi iş ilişkileri yanısıra toplu iş ilişkilerini ve Sosyal Güvenlik Hukuku ilişkilerini kapsama alan bu dalda oldukça ayrıntılı hükümler yer almaktadır.İş Hukukunun konu aldığı iş ilişkisi “bir hizmet (iş) sözleşmesinin akdedilmesi ile ortaya çıkan hukuki tabiiyet (bağımlılık) durumunu gösteren işçi ve işveren ilişkisidir.
İş Hukuku genellikle Kamu düzeni ile ilgili hükümler ihtiva edip, kendine has uygulama alanı, kaynakları ve tekniği olan bağımsız, değişken ve somut nitelikli bir hukuk dalıdır.


Değirmenci Hukuk Bürosu, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, iş kazaları vs her türlü İş Hukuku alanına giren konularda  gerçek kişi ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Geri Dön