Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, ”Sağlık hizmetini sunan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, sorumlu en üst düzey kurum olan Devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren bilim dalıdır.” Sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri,sorumlu müdürlerinin de sağlık mevzuatı ve sağlık hukuku konularına hakim olmaları hem kurum sorumluluğu hem şahsi sorumlulukları açısından önemlidir.Hekimlerin mesleki sorumlulukları, buna ilişkin yasal mevzuat ve yönetmeliklere son derece vakıf olan Değirmenci Hukuk Bürosu’nun konu hakkında ayrıntılı çalışmaları bulunmaktadır.

Geri Dön