Şirketler Hukuku

Ticaret şirketleri 6102 Sayılı Ticaret  Kanunu 124. madde ile düzenleme altına alınmış olup, buna göre “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatiflerden ibarettir.”
Şirketlerin kişi unsuru, sözleşme unsuru, sermaye unsuru ve gaye unsurları bulunmaktadır. Şirketler Hukuku Ticaret Hukukunun önemli bir bölümü olup, ticaret hayatına işlerlik kazandıran kuruluşları ve düzenlemeleri ile ticaret hayatını düzenlemektedir.


Yeni Ticaret  Kanunu ile tek kişiden ibaret şirket kuruluşlarına imkan verilmiş olup, şirket kuruluşları, şirket işleyişi hakkında danışmanlıklar, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında çalışmalar, hisse devri, sermaye arttırılması, şirket ortaklarının ve yöneticilerinin sorumlulukları, şirketlerin satın alınması, birleştirilmesi,know-how transferi konusunda Değirmenci Hukuk Bürosu’nun pek çok kapsamlı çalışması bulunmaktadır.

Geri Dön