Ticaret Hukuku

Değirmenci Hukuk Bürosu’nun hukuki hizmetlerinin en temellerinden birini Ticaret Hukuku oluşturmaktadır.
13.01.2011 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilen vekademeli şekilde 01.07.2012 tarihinden itibarenyürürlüğe giren6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ticari hayatı adeta yeniden inşa eden birçok yeniliği beraberinde getirmektedir.

Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku olmak üzere 6 ana bölüme ayrılan bu hukuk dalı uygulamada ticari ihtilafların çözümünde önemli bir yer tutmaktadır.

Geri Dön