Hesap Hatası Kazanılmış Hak Olmaz

Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Tarih:2012 Esas No:2012/3346  Karar No:2012/22343 Kaynak:Dava Dosyası İlgili Maddeler:TCK 89/1, 2-b, 62

İlgili Kavramlar:HESAP HATASI KAZANILMIŞ HAK OLMAZ MAHKEMECE;
1-Sanığın eylemine uyan TCK’nun 89/1 maddesi gereğince sanığın 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
2-TCK’nun 89/2-b maddesi gereğince cezası yarı oranında artırılarak 4 AY 15 GÜN hapis cezası cezalandırılmasına,
3-TCK 62/1 maddesi gereğince cezası 1/6 oranında indirilerek 3 AY 12 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, KARAR VERİLMİŞ OLUP,KARAR YALNIZCA SANIK TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMİŞTİR sair temyiz itirazlarının reddi, ancak;
Sanık hakkında hüküm tesisi sırasında TCK’nın 62. maddesiyle indirim yapılırken hesap hatası sonucu eksik cezaya hükmolunması,
Kanuna aykırı olduğundan,sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve yapılan hesap hatalarının sanık lehine kazanılmış hak oluşturmayacağı anlaşıldığından hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden, aynı Kanunun 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak, ilgili hüküm fıkrasının ”TCK 62/1 maddesi gereğince cezası 1/6 oranında indirilerek 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,” şeklinde düzeltilmek suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün isteme aykırı olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA,18.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
MAHKEMECE; 1-Sanığın eylemine uyan TCK’nun 89/1 maddesi gereğince sanığın 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2-TCK’nun 89/2-b maddesi gereğince cezası yarı oranında artırılarak 4 AY 15 GÜN hapis cezası cezalandırılmasına, 3-TCK 62/1 maddesi gereğince cezası 1/6 oranında indirilerek 3 AY 12 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, KARAR VERİLMİŞ OLUP, KARAR YALNIZCA SANIK TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMİŞTİR sair temyiz itirazlarının reddi, ancak; Sanık hakkında hüküm tesisi sırasında TCK’nın 62. maddesiyle indirim yapılırken hesap hatası sonucu eksik cezaya hükmolunması, Kanuna aykırı olduğundan,sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve yapılan hesap hatalarının sanık lehine kazanılmış hak oluşturmayacağı anlaşıldığından hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden, aynı Kanunun 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak, ilgili hüküm fıkrasının ”TCK 62/1 maddesi gereğince cezası 1/6 oranında indirilerek 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,” şeklinde düzeltilmek suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün isteme aykırı olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA,18.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: adaletbiz.com